lộc phát property

lộc phát property

lộc phát property

x

Cấp Sổ Mới - Ranh Qui Hoạch

Sổ hồng – là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

Công ty Lộc Phát có đội ngũ luật sư chuyên tư vấn và cung cấp dịch vụ nhà đất chịu trách nhiệm tư vấn và cung cấp dịch vụ làm sổ hồng cho khách hàng (mọi đối tượng: Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, cơ sở tôn giáo) đảm bảo làm sổ hồng nhanh chóng, an toàn với chi phí dịch vụ thấp nhất.
Chúng tôi sẽ xem xét nhận hồ sơ trực tiếp, trao sổ hồng tận tay cho khách hàng, cụ thể chúng tôi tư vấn các vấn đề:

  • Các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động làm sổ hồng;
  • Phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu làm sổ hồng;
  • Đại diện khách hàng làm việc với các cơ quan có thẩm quyền nộp và xử lý hồ sơ;

 

© 2018 CÔNG TY TNHH LỘC PHÁT.ALL RIGHTS RESERVED. DEVELOPED BY CÔNG TY TNHH LỘC PHÁT INVESTMENT