lộc phát property

lộc phát property

lộc phát property

x

Xin GPXD - Hoàn Công

Việc thực hiện thủ tục hoàn công và chứng nhận sự thay đổi tài sản trên đất do xây dựng là rất cần thiết. Đặc biệt, trong trường hợp các cá nhân, tổ chức tiến hành thế chấp tài sản, chuyển dịch tài sản.

Việc chứng nhận tài sản trên đất vào giấy chứng nhận làm tăng giá trị của tài sản. Khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng thì tài sản trên đất cần được chứng nhận để đủ điều kiện chuyển nhượng và tránh những rắc rối về mặt pháp lý.

Tuy những giấy tờ cần thiết như vậy nhưng không phải ai cũng biết và có thời gian để thực hiện thủ tục hoàn công và cấp chứng nhận sở hữu nhà. Công ty chúng tôi là đơn vị chuyên thực hiện hoàn công cho khách hàng, nhiệm vụ của chúng tôi:

  • Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến hoàn công
  • Liên hệ với các đơn vị, tổ chức để lập bản vẽ, hoàn thiện hồ sơ hoàn công
  • Thay mặt khách hàng liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc cập nhật biến động tài sản vào chủ quyền hoặc cấp đổi giấy chứng nhận

© 2018 CÔNG TY TNHH LỘC PHÁT.ALL RIGHTS RESERVED. DEVELOPED BY CÔNG TY TNHH LỘC PHÁT INVESTMENT