lộc phát property

lộc phát property

lộc phát property

x

BẠN CẦN BIẾT QUI TRÌNH & THỦ TỤC KHI CHUYỂN NHƯỢNG CĂN HỘ CHUNG CƯ

Các cơ sở pháp lý khi thực hiện việc chuyển nhượng căn hộ khi chưa nhận sổ:

Luật nhà ở 2014
Nghị định 99/2015/NĐ-CP
Thông tư 19/2016/TT-BXD 
Theo khoản 1 Điều 20 Thông tư 16/2010/TT-BXD 
Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ
 Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi bổ sung năm 2012
----------------------------------

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Bước 1: Người bán căn hộ nộp đơn lên cho chủ đầu tư xin chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ chung cư của mình. Chủ đầu tư sẽ kiểm tra căn hộ của người bán có thanh toán chậm tiến độ không, có đang thế chấp hợp đồng mua bán vay vốn ngân hàng hay không. Nếu không có vấn đề gì, chủ đầu tư sẽ thông báo cho chủ hộ là căn hộ đủ điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ chung cư.

Bước 2: Hai bên bán và bên mua cùng ra văn phòng công chứng làm hợp đồng chuyển nhượng. Khi mua bán căn hộ sau bước này bên bán và bên mua đã không còn ràng buộc gì nên bên mua sẽ chuyển tiền mua căn hộ cho bên bán sau bước này.

Bước 3: Một trong hai bên (bên bán hoặc bên mua đều được) ra chi cục thuế (căn hộ thuộc quận nào thì ra chi cục thuế quận đó) lấy biên lai thuế và đóng thuế. Theo quy định Luật Thuế thu nhập cá nhân, bên chuyển nhượng có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, hai bên có thể tự thỏa thuận bên có nghĩa vụ nộp thuế.

Bước 4: Lấy biên lai về, tập hợp các giấy tờ nộp lại cho chủ đầu tư để xin xác nhận đã chuyển nhượng căn hộ.
--------------------

NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH

Thứ nhất, Lệ phí trước bạ

Khoản 1 Điều 2, Nghị định 140/2016/NĐ-CP quy định đối tượng chịu lệ phí trước bạ bao gồm nhà, đất.

Theo quy định tại Điều 5, 6, 7, Nghị định 140/2016/NĐ-CP, lệ phí trước bạ phải nộp khi chuyển nhượng căn hộ chung cư là:

Lệ phí trước bạ = 0,5% x Giá tính lệ phí trước bạ (giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành).

Thứ hai, Thuế thu nhập cá nhân

Khoản 5 Điều 3, Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 (sửa đổi năm 2012) quy định thu nhập chịu thuế gồm: Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở;

Điều 14, Luật Thuế thu nhập cá nhân (được sửa đổi bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế năm 2014) quy định:

Một trong hai bên(bên bán hoặc bên mua đều được) ra chi cục thuế (căn hộ thuộc quận nào thì ra chi cục thuế quận đó) lấy biên lai thuế và đóng thuế.

Tiền thuế tính là 2% trên giá trị Hợp đồng mua bán căn hộ. 
VD 1 căn hộ 2 tỷ đóng được 40% HĐMB thì tiền thuế sẽ là 2.000x40%x2%= 16 (Triệu).

Trên thực tế việc chuyển nhượng có phát sinh thêm 1 loại phí nữa đó là phí xác nhận chuyển nhượng, thường 5-10 triệu, tùy theo Chủ đầu tư. 
--------------------------------

 

© 2018 CÔNG TY TNHH LỘC PHÁT.ALL RIGHTS RESERVED. DEVELOPED BY CÔNG TY TNHH LỘC PHÁT INVESTMENT